Luyện năng lực ngày 28 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Một phân tử mARN có tỉ lệ giữa các loại ribonuclêôtit như sau: 2A = 3U = 4G = X. Tỉ lệ % mỗi loại lần lượt là:

2. Một vật dao động điều hòa với phương trình:  x = 5cos(4πt + π) (cm). Vật đó đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương vào những thời điểm nào?

3. Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hidrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (đktc). Kim loại M là?


 

4 thoughts on “Luyện năng lực ngày 28 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên”

  1. Chào em,

   Em xem giải thích bên dưới nhé:

   Giải thích: Gọi x, y lần lượt là số mol của M2CO3 và MHCO3
   Ta có PTPU như sau:

   M2CO3 + 2HCl -> 2MCl + CO2 + H2O
   x x
   MHCO3 + HCl -> MCl + CO2 + H2O
   y y
   Ta có x + y = nCO2 = 0,448/22,4 = 0,2 mol
   Bên cạnh đó, ta lại có:
   (2M + 60)x + (M + 61).y = 1,9.

   Lần lượt thử các phương án như sau:

   M là Na (23) => x + y = 0,02 và 106x + 84y = 1,9 => x = 0,01 và y = 0,01 => M là Na thỏa mãn điều kiện.
   Trong các trường hợp còn lại với M là K(39), Rb (85) và Li(7) thì không thỏa điều kiện nên đáp án đúng là Na.

  1. Chào em,

   Em xem giải thích như sau:

   Giải thích:
   Ta có:
   %A + %U + %G + %X = 100%
   Theo đề ta có A = X/2
   U = X/3
   G = X/4
   Thế vào ta có
   %X/2 + %X/3 + %X/4 + X = 100%
   X = 48%
   => Suy ra được A, U, G

   Để làm 1200 câu hỏi tương tự và nhận sự hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua Bộ 10 đề thi thử ĐGNL tại đây nhé: http://bit.ly/10dethidgnl

Leave a Comment