Luyện năng lực ngày 30 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Tại cùng một điểm, con lắc đơn có chiều dài l1 dao động với chu kỳ T1 = 3s, chiều dài l2 dao động với chu kỳ T2 = 2,5s. Vậy chu kỳ dao động của con lắc đơn có chiều dài l1 + l2 bằng bao nhiêu?


 

5 bình luận về “Luyện năng lực ngày 30 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên”

Bình luận hoặc đặt câu hỏi...
(Lưu ý: 1. Để nhận đáp án, bạn hãy đăng nhập/đăng ký miễn phí khi làm trắc nghiệm.
2. Câu hỏi cần nêu rõ, chi tiết ý muốn hỏi để chúng tôi có thể trả lời nhanh chóng.)