Luyện năng lực ngày 30 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Tại cùng một điểm, con lắc đơn có chiều dài l1 dao động với chu kỳ T1 = 3s, chiều dài l2 dao động với chu kỳ T2 = 2,5s. Vậy chu kỳ dao động của con lắc đơn có chiều dài l1 + l2 bằng bao nhiêu?


 

5 thoughts on “Luyện năng lực ngày 30 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên”

  1. Chào em, em tham khảo cách giải mà cô đã hướng dẫn ở trên nhé!
   Để làm 1200 câu hỏi tương tự và nhận sự hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua
   Bộ 10 đề thi thử ĐGNL tại đây nhé: http://bit.ly/10dethidgnl

  1. Chào em, cô hướng dẫn cách giải cho em như sau nhé!
   null
   Để làm 1200 câu hỏi tương tự và nhận sự hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua
   Bộ 10 đề thi thử ĐGNL tại đây nhé: http://bit.ly/10dethidgnl

Leave a Comment