Luyện năng lực ngày 32 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Từ dung dịch NaOH 40%, có khối lượng riêng 1,43 g/ml, muốn pha thành dung dịch NaOH 2M thì phải pha loãng bao nhiêu lần?


 

4 thoughts on “Luyện năng lực ngày 32 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên”

  1. Chào em,

   Em xem giải thích bên dưới:

   Giải thích:

   C% = CM x M/10.D => CM = C%.10.D/M
   => CM = 40 x 10 x 1,43/40 = 14,3
   Theo đề bài pha loãng dung dịch thành dd 2M
   => Số lần = 14,3 : 2 = 7,15 lần

   Để có thể nhận hướng dẫn, hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua Bộ 10 đề thi thử ĐGNL nhé.

  1. Chào em,

   Em xem giải thích bên dưới:

   Giải thích:

   C% = CM x M/10.D => CM = C%.10.D/M
   => CM = 40 x 10 x 1,43/40 = 14,3
   Theo đề bài pha loãng dung dịch thành dd 2M
   => Số lần = 14,3 : 2 = 7,15 lần

   Để có thể nhận hướng dẫn, hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua Bộ 10 đề thi thử ĐGNL nhé.

Leave a Comment