Luyện năng lực ngày 35 – Toán, Tư duy logic

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Có 8 phi hành gia chuẩn bị cho chuyến thám hiểm mặt trăng bao gồm Ánh, Bảo, Cường, Dung, Em, Phát, Giang và Hải. Vì tàu vũ trụ có diện tích không lớn nên họ phải sắp xếp vị trí ngồi theo một hàng dọc. Vị trí của các thành viên như sau:

Giang ngồi sau Ánh.

Cường ngồi sau Dung.

Bảo ngồi trước Hải.

Phát ngồi trước Ánh và Dung.

Bảo ngồi sau Giang và Cường.

Em ngồi trước Phát.

 

Nếu Dung ở vị trí thứ 4 thì khẳng định nào sau đây không đúng?


 

Bình luận hoặc đặt câu hỏi...
(Lưu ý: 1. Để nhận đáp án, bạn hãy đăng nhập/đăng ký miễn phí khi làm trắc nghiệm.
2. Câu hỏi cần nêu rõ, chi tiết ý muốn hỏi để chúng tôi có thể trả lời nhanh chóng.)