Luyện năng lực ngày 44 – Ngôn ngữ

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.

Peter does all the homework …………. his own.


 

2 thoughts on “Luyện năng lực ngày 44 – Ngôn ngữ”

  1. Chào em,

   Câu này dùng “on” vì đây là một cụm từ có nghĩa cố định luôn đi cùng nhau: “on someone’s own”, nghĩa là tự làm một việc gì đó mà không nhờ vào sự giúp đỡ của người khác.
   => Peter tự mình làm tất cả các bài tập.

   Để làm 1200 câu hỏi tương tự và nhận sự hỗ trợ nhanh chóng từ các thầy cô, em hãy đặt mua Bộ 10 đề thi thử ĐGNL tại đây nhé: http://bit.ly/10dethidgnl

Leave a Comment